systeemopstellingen bij psychiatrische ziektebeelden - psychose, schizofrenie, depressie, angststoornis, familieopstellingen, systeemopstellingenBinnen de psychiatrie (DSM IV) worden psychiatrische ziektebeelden verklaard door een combinatie van predisponerende en uitlokkende factoren:
 • biomedische factoren zoals genetische aanleg
 • psychologische factoren zoals bepaalde persoonlijkheidkenmerken
 • sociale factoren zoals stressoren in het gezin, op school of op het werk.
De vraag is of deze verklaringen de hele lading dekken of dat er wellicht nog meer aan de hand is.

Franz Ruppert is hoogleraar psychologie in München. Hij heeft veel ervaring opgedaan met de methode van de systeemopstelling bij patiënten die lijden aan psychiatrische ziektebeelden. Hij constateerde in zijn werk een verband tussen soorten traumata en psychiatrische stoornissen:
 • existentieel trauma samenhang met angst- en paniekstoornissen, dwanghandelingen;
 • verliestraumata samenhang met depressieve stemmingsstoornissen, suicidaliteit
 • bindingstraumata of hechtingstraumata samenhang met bepaalde persoonlijkheidsstoornissen, eetstoornissen of verslavingsstoornissen;

Bij ernstige stoornissen zoals psychose en schizofrenie heeft men volgens professor Ruppert altijd te maken met zeer ernstige bindingstraumata in het familiesysteem. Deze traumata leiden over meerdere generaties heen tot grote verwarring bij latere familieleden. De volgende voorbeelden heeft hij waargenomen:
 • toegedekte incest;
 • niet erkende kinderen;
 • verzwijgen van de ware afkomst van een kind;
 • onopgehelderde sterfgevallen;
 • moord of andere ernstige dader-slachtoffer problematiek binnen het familiesysteem.

De schizofrene of psychotische persoon brengt via de waan op een versleutelde manier tot uiting dat er in het systeem iets grondig mis is. De ziekte is de tot mislukken gedoemde manier van de familieziel om het trauma in de familie op te lossen.

De methode van de familieopstelling biedt een mogelijkheid om de oorsprong van de ziekmakende dynamiek op te sporen. Van daaruit kan de individuele psychotherapeutische begeleiding van de patiënt een nieuwe impuls krijgen.
De symptoomdrager hoeft niet persoonlijk aanwezig te zijn bij een opstelling van zijn familie. Bij heftige stoornissen of actuele gedragsproblemen zelfs liever niet dan wel. Een ouder, broer of zus, of een ander familielid kan het familiesysteem namens de patiënt opstellen.
Voor het opstellen van systemen met dit soort problematiek zijn meer deelnemers per seminar nodig dan bij andere problemen: het opstellen van thema's van psychiatrische patiënten vraagt veel van alle aanwezigen.

Meer lezen:
Franz Ruppert: De verborgen boodschap van psychische stoornissen. De waarheid heelt de waan. Een revolutionaire kijk op psychosen en vormen van schizofrenie en de helende werking van familieopstellingen.
Hans Siepel: Stemmen van de ziel. Vergeten waarheid van dementie.

Franz Ruppert - psychitarische ziektebeelden en systeemopstellingen
Hans Siepel - systeemopstellingen bij dementie en Altzheimer


arendheim - familieopstellingen, arnhem
home - integrale gezondheid
opstellingen - familieopstellingen bij ziekte
begeleider - arts, familieopstellingen, ziekte, psychiatrische ziektebeelden
agenda - agenda Arendheim
contact - arnhem
artikelen -
Olga Flash CMS - Flash content management system flash web design, rich internet applications, ria, photography