diagnostische systeemopstellingen - ziekte, fenomenologie, psychiatrie, familieopstelling
Bij de diagnostische opstelling stellen we de ziekte op als een vrij element in de opstelling. De representant van het symptoom werkt als een indicator binnen het systeem die aangeeft waar de verstrikkende dynamiek vandaan komt en welke oplossingsrichting effectief is.


Als we op het goede spoor zitten  maakt het opgestelde symptoom vaak een spontane, terugtrekkende beweging: 'ik ben hier niet langer nodig, mijn rol zit erop, ik kan nu verdwijnen'.  Of het symptoom vindt de eigen plaats in het systeem terug: 'Hier hoor ik thuis, dit is mijn plek.'


De begeleider besteedt tijdens dit proces speciale aandacht aan de patiënt: kan hij of zij de oplossing óók nemen. Of is er iets dat in de weg staat. Heeft dat proces meer tijd nodig, of moet eerst een andere interventie plaats vinden?


Met diagnostische opstellingen kunnen we op meerdere 'lagen' tegelijk werken.

Een voorbeeld:
Een patiënte heeft de ziekte van Crohn, dat is een ziekte waarbij het afweersysteem van de patiënt het eigen darmsysteem aanvalt.
Ze stelt op: darmsysteem (een vrouwelijke representant), immuunsysteem (een mannelijke representant) en Focus (haar waarnemingsvermogen, een vrouw). Darmsysteem voelt zich niet goed en ligt al snel op de grond, immuunsysteem keert zich af, Focus staat machteloos tussen hen in.
Dan stellen we achter darmsysteeem een hulpbron op (een vrouw) en evenzo een hulpbron achter immuunsysteem (een man).
Darmsysteem benoemen we nu als 'dat wat mij voedt', een functie van de moeder, en immuunsysteem als 'dat wat mij beschermt', een functie van de vader.
We laten beide systemen symbolisch een last teruggeven aan hun hulpbron 'daar waar het thuishoort'. Daarna keren we de hulpbronnen met de last van de rest van de opstelling af.
Beide systemen voelen zich bevrijd en nu lukt het Focus om ze in bij elkaar te brengen.
Voor de cliënte en de begeleider was het duidelijk dat haar moeder en haar vader ook in de opstelling stonden al werden ze niet als zodanig benoemd; in de familie van herkomst  was bij deze cliënte sprake van huiselijk geweld door de vader jegens de moeder. Cliënte kreeg een advies mee om thuis een ritueel uit te voeren om de geinternaliseerde dynamiek te externaliseren.
Cliënte heeft na de opstelling haar medicatie volledig kunnen afbouwen en ze is al meerdere jaren klachtenvrij.


Hiernaast ziet u een aantal bewerkingen van het schilderij ' Las Meninas' van Velazquez. Zoals u ziet brengt iedere kunstenaar eigen kwaliteiten en een eigen manier van kijken in. Zo ook brengt iedere begeleider eigen specifieke kwaliteiten in bij het diagnosticeren van de onderstroom.Meer lezen:
Rob van Es. Veranderdiagnose: de onderstroom van organiseren.Afbeeldingen links:
boven: Origineel van Velazquez
links: Pablo Picasso
Daaronder: Salvador Dali
Onderste: Patricia Nix


quote 1 -
quote 2 -
quote 3 -
quote 4 -
quote 5 -


arendheim - familieopstellingen, arnhem
home - integrale gezondheid
opstellingen - familieopstellingen bij ziekte
begeleider - arts, familieopstellingen, ziekte, psychiatrische ziektebeelden
agenda - agenda Arendheim
contact - arnhem
artikelen -
Olga Flash CMS - Flash content management system flash web design, rich internet applications, ria, photography