organisatieopstellingen - organisatieopstellingen, systeemdynamiek, systeemdynamische processen, systemisch werk, organisatie advies
De methode van de systeemopstelling is ook goed toepasbaar bij bepaalde organisatievraagstukken:

 

  • juiste man op de juiste plaats;
  • problematische onderlinge verhoudingen;
  • dysfunctioneel gedrag op individueel, team- of afdelingsniveau;
  • aanhoudend pesten en roddelen;
  • zich herhalende conflictsituaties;
  • productiviteitsverlies, teruglopende creativiteit;
  • verhouding tot de klant / opdrachtgever;
  • hardnekkig ziekteverzuim;
  • aanhoudend verloop van goede medewerkers;
  • vraagstukken rond leiderschap.


Wij geven de voorkeur aan gemengde groepen buiten de setting van het bedrijf.
In company werken we met een groep representanten van buiten het bedrijf.


Medewerkers kunnen dynamieken uit hun systeem van herkomst meenemen naar de organisatie waar ze voor werken. Dat kan ertoe leiden dat een organisatieopstelling kan overgaan in een familieopstelling of op dat punt afgebroken moet worden. Denkt u zelf goed na over de vraag hoe u daar zelf mee om wilt gaan alvorens u besluit een persoonlijk vraagstuk in te brengen.


Meer lezen:
Gunthard Weber: Het succes van organisatieopstellingen.
Klaus Grochowiak: Systemdynamische Organisationsberatung.

Voortbordurend op het schilderij 'Las Meninas' van Velazquez (diagnostische systeemopstellingen),
afbeeldingen links:
boven: Cristobal Toral
midden: Eve Sussman
onder: Paolini
quote Klaus Grochowiak - organisatieopstelling
quote Marco de Vries - organisatieopstellingen
Gunthard Weber - organisatieopstellingen
Michel Foucault - representatie, opstellingen


arendheim - familieopstellingen, arnhem
home - integrale gezondheid
opstellingen - familieopstellingen bij ziekte
begeleider - arts, familieopstellingen, ziekte, psychiatrische ziektebeelden
agenda - agenda Arendheim
contact - arnhem
artikelen -
Olga Flash CMS - Flash content management system flash web design, rich internet applications, ria, photography