Condor & Adelaar - Condor & Adelaar
"Wanneer de Condor en de Adelaar weer samen vliegen in dezelfde lucht zal de aarde ontwaken, de wereld in balans komen en vrede heersen." Zo luidt een oude profetie bij de Inca's en andere Zuidamerikaanse volken. {break}

De profetie van de condor en de adelaar stelt dat ooit in de schimmigheid van een ver verleden de gemeenschap van mensen verdeeld is geraakt  waarna verschillende paden zijn ingeslagen. Het Pad van de  Condor - de weg van het hart, de intuitieve geest, en het mytisch bewustzijn - en het Pad van de Adelaar - de weg van het brein, de rationele geest, meesterschap over de materie .

Rond 1490 zouden volgens de voorspelling de twee paden elkaar kruisen waarna de adelaar de condor tot aan het punt van totale uitroeiing zou brengen. Dan, 500 jaar later zou een nieuw tijdperk aanvangen. Een tijperk waarin de condor en de adelaar de gelegenheid zouden krijgen zich te verenigen om gezamenlijk in dezelfde lucht te vliegen langs een gemeenschappelijk pad. Wanneer de condor en de adelaar deze kans benutten, zullen ze een bijzonder en opmerkelijk effect creëren, zoals nooit eerder is voorgekomen!


"De profetie van de condor en de adelaar kan op verschillende niveaus uitgelegd of begrepen worden. De gebruikelijke uitleg is dat de profetie het samenbrengen voorspelt van de wijsheid en de kennis van de traditioneel levende volkeren met de moderne wetenschap en technologische mogelijkheden: een balans tussen Yin en Yang, het overbruggen van de kloof tussen de culturen van Noord en Zuid."

"Hoe het ook zij, de krachtige boodschap die de profetie biedt ten aanzien van ons collectieve bewustzijn is de aankondiging dat  nu de tijd gekomen is waarin we ons voordeel kunnen doen met de verschillende manieren waarop we naar onszelf en naar de wereld kunnen kijken, en dat we deze complementaire manieren van kijken kunnen gebruiken als een springplank naar hogere niveaus van gewaarzijn. Als mensen kunnen wij waarlijk ontwaken en ons ontwikkelen tot een soort met een hogere graad van bewustzijn."
John PerkinsThe profecy of the Condor and the Eagle

The Prophecy of the Condor and Eagle..states that back in the mists of history, human societies divided and took different paths: that of the condor (representing the heart, intuitive and mystical) and that of the eagle (representing the brain, rational and material). In the 1490's, the prophecy said, the two paths would converge and the eagle would drive the condor to the verge of extinction.

Then, five hundred years later, in the 1990's a new epoch would begin, one in which the condor and the eagle will have the opportunity to reunite and fly together in the same sky, along the same path. If the condor and eagle accept this opportunity, they will create a most remarkable offspring, unlike any seen before.


''The Prophecy of the Condor and Eagle'  can be taken at many levels — the standard interpretation is that it foretells the sharing of indigenous knowledge with the technologies of science, the balancing of yin and yang, and the bridging of northern and southern cultures.

However, most powerful is the message it offers about consciousness; it says that we have entered a time when we can benefit from the many diverse ways of seeing ourselves and the world, and that we can use these as a springboard to higher levels of awareness. As human beings we can truly wake up and evolve into a more conscious species."
John Perkins


Condor - Condor en Adelaar
Adelaar - Condor en Adelaar
Condor en Adelaar - Hopi Profetie


arendheim - familieopstellingen, arnhem
home - integrale gezondheid
opstellingen - familieopstellingen bij ziekte
begeleider - arts, familieopstellingen, ziekte, psychiatrische ziektebeelden
agenda - agenda Arendheim
contact - arnhem
artikelen -
Olga Flash CMS - Flash content management system flash web design, rich internet applications, ria, photography