mindfullness -meditatie als medicatie

Met Mindfulness wordt aandachtsvolle opmerkzaamheid bedoeld. Je richt je aandacht volledig op wat in het hier en nu waargenomen wordt, zonder oordeel en zonder iets te willen veranderen.


Vanuit de waarneming en de acceptatie van wat er is kan een bewustwording op gang komen van datgene waar we moeite mee hebben en waarvan we wensen dat het anders was. Datgene, wat we anders willen, creëert in onze beleving stress en op den duur ook stressklachten. We hebben de neiging om die stressfactor buiten ons te leggen. Vervolgens voelen we ons slachtoffer van de omstandigheden die we vaak niet kunnen veranderen. Maar feitelijk ligt de bron van de stress en van de klachten die erdoor veroorzaakt worden in onszelf namelijk in het verzet tegen de werkelijkheid zoals die nu eenmaal is. Als we vrede kunnen sluiten met wat er is roept dat niet langer stress op. Dat wil niet zeggen dat als negatief ervaren emoties zoals pijn, verdriet, wanhoop en machteloosheid er plotseling niet meer zouden zijn, maar wel dat het 'lijden' aan deze emoties stopt.


Mindfulness vindt zijn oorsprong in de boedhistische traditie. J. Kabat Zin is een hoogleraar geneeskunde in de VS die de methode toepasbaar heeft gemaakt voor mensen met gezondheidsklachten. Er is wetenschappelijk onderzoek verricht naar de effecten van deze therapievorm. Het positieve effect op de kwaliteit van leven is aangetoond bij tal van ziekten en gezondheidsproblemen.


De Mindfulness Training wordt ook wel Mindfulness Based Stress Reduction Therapy genoemd of Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Mindfulness wordt gerekend tot de derde generatie cognitieve therapie. Mindfulness kan gecombineerd worden met hartcoherentie of met neuro-feedback. Mindfullness kan beoefend worden tijdens opstellingenwerk: zonder oordeel en zonder iets te willen veranderen aandachtsvol waarnemen wat zich openbaart.

De paradox is dat het niet langer willen veranderen precies de verandering is die een verandering in gang kan zetten.

Het indicatiegebied voor Mindfulness is breed. Alleen bij vormen van verslaving, bepaalde persoonlijkheidsproblemen en bepaald geneesmiddelengebruik bestaat er een bezwaar tegen deelname aan mindfulness trainingen.


Mindfulness kan individueel gevolgd worden of in een groep.


Meer lezen:

knop artikelen:
  • Waar lichaam en geest samenkomen
  • Essentie van Heling
  • De Placebo Respons


medicine buddha -
quote 2 -
medicine buddha -


arendheim - familieopstellingen, arnhem
home - integrale gezondheid
opstellingen - familieopstellingen bij ziekte
begeleider - arts, familieopstellingen, ziekte, psychiatrische ziektebeelden
agenda - agenda Arendheim
contact - arnhem
artikelen -
Olga Flash CMS - Flash content management system flash web design, rich internet applications, ria, photography