Integrale Gezondheid

Ziekte kan verband houden met verborgen problemen in families. Vaak is de patiënt zich van dit verband helemaal niet bewust. Soms gaat de verborgen dynamiek zelfs terug op familieleden die de patiënt nooit gekend heeft. Familieopstellingen zijn een methode om deze verborgen verbanden aan het licht te brengen. In veel gevallen ervaart de patiënt daarna verlichting in het omgaan met de ziekte: er treedt een verbetering op of de symptomen verdwijnen zelfs volledig.

Claimer:

Gezondheid is een toestand van lichamelijk, geestelijk en sociaal welzijn, en niet slechts de afwezigheid van ziekte. Wereld Gezondheid Organisatie, 1946, 1986, 2005.
Aan gezondheid zijn naast de lichamelijke ook emotionele, mentale, psychische en spirituele aspecten verbonden.
‘Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer en onaantastbaarheid van zijn lichaam.’ Artikel 10 en 11 van de grondwet.

Disclaimer:

De methode van de systeemopstelling moet gezien worden als een aanvulling op en nooit als een vervanging van de reguliere geneeskunde. Wij adviseren iedereen met gezondheidsklachten de huisarts of medisch specialist te raadplegen.

“De systemische oplossing is een beweging. Een beweging in de ziel die, eenmaal in gang gezet, niet meer te stoppen is.”

Bert Hellinger

“Ik kreeg steeds meer het gevoel dat ik niet over ‘iets’ aan het schrijven was, maar over ‘iemand’!”

Siddhartha Mukherjee, oncoloog en schrijver van ‘De Keizer Aller Ziektes, een biografie van kanker’