Systeemopstellingen bij lichamelijke ziekten

De Westerse medische wetenschap is geworteld in het reductionistische, mechanistische wereldbeeld. De reguliere geneeskunde is ingericht naar orgaansystemen. De medisch specialist probeert oorzaken van ziekten te verhelpen.

Bij veel, meestal chronische ziekten is echter niet altijd duidelijk sprake van één oorzaak, maar spelen meerdere, uiteenlopende factoren en processen een rol.
Uit recent wetenschappelijk onderzoek weten we dat orgaansystemen niet zo strikt van elkaar te scheiden zijn: alles grijpt in elkaar. Tegenwoordig bestaan er vakgebieden als psychoneuroimmunologie en psychoneuroendocrinologie, waarin dat inzicht tot uitdrukking komt.

De methode van de systeemopstelling zoomt uit naar de grotere systemen waar de patiënt bij hoort: huidig gezin, familie van herkomst, vooroudersysteem. Met een opstelling kunnen we de onderstroom in deze systemen in beeld brengen waardoor vaak de verstrikkende dynamiek aan het licht komt. Dat kan dan weer leiden tot een oplossingsrichting met soms verrassende gevolgen.

Bij lichamelijke ziekten zien we in opstellingen vaak een van de volgende verborgen dynamieken aan het licht komen:

  • moeite het leven te nemen;
  • een bindings- of hechtingsprobleem met een of beide ouders;
  • de ziekte representeert een buitengesloten thema of persoon.

Meer lezen:
Stefan Hausner: Zelfs als het me mijn leven kost. Systeemopstellingen met ziekten en aanhoudende symptomen.
Ilse Kutschera: Was ist nur los mit mir? Krankheitssymptome und Familienstellen.

“Ziekte kan niet worden gereduceerd tot de persoonlijke geschiedenis van de patiënt;
Ziekte moet worden beschouwd in de context van het familiesysteem van de patiënt over de generaties heen.”

Stefan Hausner